მიწოდების პირობები

პროდუქციის მიწოდების პირობები

მიწოდების წესები და პირობები იწარმოება მწარმოებელის მიერ.

მწარმოებელი სთავაზობს სტანდარტული და სპეციალურ პირობების მიწოდების თარიღებთან დაკავშირებით.

პროდუქციის საშუალო მიწოდების დრო მერყეობს 3 კვირიდან 12 კვირის განმავლობაში, რაც დამოკიდებულია შეკვეთის მოცულობაზე და კონკრეტული მოდელის სპეციფიკაზე.

სატრანსპორტო მომსახურების იწარმოება სახმელეთო ტრანსპორტის, საზღვაო და საჰაერო ტრანსპორტის მეშვეობით.

მიწოდების პირობები კონკრეტულ პოზიციაზე და მოდელზე, იხილეთ პროდუქტის გვერდზე.

საიტზე მოცემულია ცალკეული გვერდი სადაც განთავსებულია ადგილზე დასაწყობებული გენერატორები და თემატური პროდუქცია.