მომსახურეობის პირობები

ტექნიკური მომსახურეობა

ჩვენი კომპანიის მაღალ კვალიფიციური ტექნიკური პერსონალი უზრუნველყოფს მაღალ დონეზე ტექნიკურ მომსახურეობას გარანტიის და შემდგომ პერიოდში. ტექნიკურ მენეჯერებს გააჩნიათ სპეციალიზირებული საინჟინრო ცოდნა და კვალიფიკაცია, აგრეთვე გადიან ტრეინინგებს ყოველ ახალ ბრენდზე და ტექნოლოგიურ სიახლეებზე, რაც უზრუნველყოფს თავისთავად სანდო და ხარისხიან მომსახურეობას!

ფასები გენერატორების ტექნიკურ მომსახურეობაზე დამოკიდებულია სამუშოს სპეციფიკაზე და მოცულობაზე, ფასები ჯამდება კლიენტისგან ყველა მონაცემის მიღების შემდგომ!